Inwentaryzacje

Inwentaryzacja to jeden z najważniejszych procesów w firmach handlowych realizowany cyklicznie, najczęściej raz do roku. Polega ona na sporządzeniu spisu z natury składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień. Za pomocą spisu następuje ustalenie stanu faktycznego wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych, jak też wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji , a stanem wynikającym z ewidencji księgowej.


Jest to bardzo ważna czynność, wymagająca zaangażowania dużej części personelu firmy co związane jest tym samym z pewną stratą finansową w dniach przeprowadzania całej operacji. Rodzi, również pewne wątpliwości jeśli chodzi o jakość wykonania takiej usługi przez osoby bezpośrednio odpowiedzialne za stan środków firmowych, którymi dysponują w miejscach swych stanowisk pracy lub magazynów.

Jakość to to, co sprawia, że rzecz jest rzeczą, którą jest.
Arystoteles
Usługę można podzielić na następujące etapy:
Przeciągnij w prawo
1

stworzenie grafiku całego procesu inwentaryzacji z uwzględnieniem potrzeb Klienta i specyfiki branży

2

dostosowanie procedur inwentaryzacyjnych zgodnych z oczekiwaniami Partnera Handlowego

3

ustalenie kalendarza z terminami przeprowadzenia procesu remanentów z wykorzystaniem kalendarza mobilnego Benefit Solutions

4

przesłanie baz danych Klienta do autorskiego systemu Benefit Solutions

5

przygotowanie stałych zespołów spisowych Benefit Solutions do przeprowadzenia inwentaryzacji z uwzględnieniem procedur ustalonych z Kontrahentem i specyfiki danej branży

6

dokonanie spisu za pomocą nowoczesnych urządzeń mobilnych Benefit Solutions

7

zaczytanie wyników do systemu i sporządzenie raportu różnic według wzoru ustalonego w procedurach

8

przesłanie do klienta wyników inwentaryzacji w formie raportu końcowego

Naszym największym atutem, który wpływa na jakość i stabilność usługi są nasze stałe zespoły spisowe, najnowszy i nowoczesny sprzęt, oraz specjalne aplikacje mobilne dostosowane do oczekiwań Klientów.

Zapraszamy do współpracy!
Copyright © 2019 Benefit Solutions
Optymalna praca dla Ciebie.
Prace dorywcze przy inwentaryzacji.